Asociación Cultural

Somos SCENEOFF GALICIA, unha de Asociación Cultural, cuxos fins principais son a produción de eventos culturais en Galicia, particularmente vinculados á música e a danza, á promoción da cultura e a lingua galegas e á creación de espazos de intercambio con outras realidades culturais a nivel internacional.

FAÍTE SOCIO

https://forms.gle/SjpmuZjMg7TKgwfk6

CANDO SE XUNTAN A MÚSICA E O PATRIMONIO

#InSoliTus é un festival itinerante que pretende achegar artistas internacionais e locais; a través de espectáculos en lugares únicos da xeografia galega.

Continue reading

Fins

Son fins principais da asociación SceneOff Galicia :

  • Produción de espectáculos musicais e de carácter cultural con valor engadido, abertos e inclusivos para tódolos públicos, que fomenten o intercambio de valores interxeracionais, dende unha perspectiva feminista, vencellados á defensa do patrimonio, tanto material como inmaterial, e que contribúan a creación de sinerxías entre artistas e creadores galegos e os doutras partes do mundo.
Continue reading

O proxecto Polo Rego da Píntega é unha invitación a descubrir a riqueza e a diversidade ambiental e patrimonial do Río Mendo e o conxunto dos muíños que o acompañan, a través dun paseo familiar guiado acompañado de diversas actuacións artísticas.

Continue reading